Phát huy hiệu quả mô hình 'Câu lạc bộ Lý luận trẻ'

.

Các câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ trên địa bàn thành phố hoạt động hiệu quả, góp phần trang bị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về lý luận, học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng duy trì sinh hoạt chuyên đề hằng tuần. Ảnh: Trần Thìn
Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng duy trì sinh hoạt chuyên đề hằng tuần. Ảnh: TRẦN THÌN

Theo Ban Tuyên giáo Thành đoàn, tháng 9-2019, Thành Đoàn thành lập CLB Lý luận trẻ cấp thành phố, đồng thời chỉ đạo thành lập CLB Lý luận trẻ ở cơ sở Đoàn các quận, huyện, các trường đại học, cao đẳng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 22 CLB Lý luận trẻ với thành viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị; những cá nhân có nhu cầu trang bị, củng cố lý luận, học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các CLB Lý luận trẻ sinh hoạt với hình thức đối thoại, diễn đàn, hội thảo theo định kỳ.

Trong những buổi sinh hoạt, các thành viên bày tỏ suy nghĩ, nhận xét những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, sau đó thảo luận, phân tích, nhận diện đúng, sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ. Từ đó, củng cố kiến thức, nhận diện các thông tin sai lệch, xuyên tạc, nhằm phòng chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Anh Trần Ngọc Thìn, phụ trách CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho biết, CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Sư phạm thành lập vào đầu năm 2020, duy trì hoạt động vào tối thứ Hai hằng tuần. Câu lạc bộ có 35 thành viên là cán bộ Đoàn, giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên. Các buổi sinh hoạt tổ chức linh hoạt theo hình thức đối thoại, bàn luận, báo cáo chuyên đề với nội dung xoay quanh việc học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phong trào công tác Đoàn.

Ngoài ra, các buổi sinh hoạt lồng ghép giới thiệu các cuốn sách viết về Bác Hồ, tuyên truyền, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thế hệ trẻ noi theo, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc sách đối với từng thành viên. Sinh viên Trần Tấn Nghĩa (SN 2003, ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm) có hơn 2 năm tham gia CLB Lý luận trẻ chia sẻ: “Sinh hoạt tại CLB Lý luận trẻ giúp mình nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đồng thời có hiểu biết để nhận diện, phân biệt những thông tin, quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội”.

CLB Lý luận trẻ Đại học Đông Á thành lập năm 2020, hiện có 125 thành viên, duy trì sinh hoạt vào 16 giờ thứ Tư hằng tuần. Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á Ngô Thị Xinh cho biết, nhằm nâng cao chất lượng trong những buổi sinh hoạt, ban cán sự CLB Lý luận trẻ thường xuyên đổi mới các chủ đề thảo luận về các sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế để các thành viên tham gia đối thoại, phản biện, từ đó nâng cao kiến thức lý luận và bản lĩnh chính trị.

Bên cạnh đó, CLB duy trì tổ chức cho các thành viên đến thăm, tìm hiểu truyền thống cách mạng tại các di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước. Thông qua những buổi tuyên truyền, sinh hoạt, giúp cho các thành viên tự giác chấp hành pháp luật, nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không dao động trước những thủ đoạn xuyên tạc, thông tin sai trái trên không gian mạng.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn Nguyễn Duy Thành, CLB Lý luận trẻ là môi trường sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả, lan tỏa rộng đến các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Hằng năm, Thành Đoàn tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” thu hút các CLB Lý luận trẻ tham gia.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút sự quan tâm của tuổi trẻ thành phố, Thành Đoàn chỉ đạo ban chủ nhiệm các CLB duy trì hoạt động thường xuyên, đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với nhu cầu, tâm lý của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời bám sát tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh những sự kiện nổi bật mà xã hội đang quan tâm để thành viên thảo luận, nâng cao hiểu biết. Đặc biệt, chú trọng phát hiện và có hình thức tuyên dương, khen thưởng xứng đáng những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong quá trình sinh hoạt tại CLB.

XUÂN ĐÔNG

;
;
.
.
.
.
.