Quận Sơn Trà: Quý 1, tổng giá trị sản xuất đạt gần 1.400 tỷ đồng

.

Ngày 9-4, tại hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2-2019, Quận ủy Sơn Trà cho biết, trong quý 1, tổng giá trị sản xuất của quận đạt gần 1.400 tỷ đồng, hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động, lượng khách du lịch ước đạt 1,2 triệu người; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ, xã hội ước thực hiện 4.320 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách quý 1 trên địa bàn quận ước đạt 180 tỷ đồng, tổng chi thực hiện 117 tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường cơ bản được bảo đảm…

Trong quý 2, quận xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII), các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần V và Kết luận số 89-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố”; tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện tốt chủ đề “năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầy tư”; tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh, quản lý Nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, xây dựng, duy trì tốt các hoạt động văn hóa-xã hội; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác an ninh-quốc phòng, biên phòng; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận và hội đoàn thể các cấp; thực hiện tốt chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; thực hiện Quy chế công tác dân vận.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.