Phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định triển khai và thực hiện theo quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành phải thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (KDĐC) trên nguyên tắc công khai và minh bạch. Quy chế cũng chỉ rõ việc công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan phải do người đứng đầu cơ quan chỉ đạo, có yêu cầu bằng văn bản rõ ràng.

Các cơ quan có liên quan phải phối hợp chặt chẽ trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, hạn chế tình trạng tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra gây phiền hà cho doanh nghiệp; nghiêmcấm công chức, người lao động dưới quyền tổ chức tự ý phối hợp với các cơ quan khác để tiến hành thanh tra, kiểm tra trái với quy chế.             

  VĂN HOÀNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.