Trung Tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu công nghệ cao tuyển chọn dự án khởi nghiệp năm 2020

.

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu Công nghệ cao Đà Nẵng cần tuyển tối đa 5 dự án hoặc ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để ươm tạo.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 28-4 đến hết ngày 28-5-2020. Hồ sơ đăng ký gồm: Bản đăng ký đề nghị hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phương án, kế hoạch kinh doanh; các mẫu thiết kế sản phẩm, tài liệu khác do cá nhân, tổ chức gửi kèm nhằm làm sáng tỏ thêm ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu người đăng ký tham gia ươm tạo hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với dự án đã thành lập doanh nghiệp.

Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ưu tiên thuộc các lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tư tại khoản 2 điều 5 Nghị định 99/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28-8-2003 về quy chế Khu công nghệ cao.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.