Quỹ Đầu tư và phát triển thành phố Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư

.

Với việc nhận ủy thác nguồn vốn từ ngân sách, đẩy mạnh huy động từ các tổ chức và triển khai cho doanh nghiệp vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp... đạt hiệu quả, Quỹ Đầu tư và phát triển thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Quỹ) đã thu hút nguồn vốn đầu tư từ thành phần kinh tế tư nhân, làm tăng nguồn lực đầu tư xã hội, góp phần sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư và Phát triển góp phần nâng cấp, cải tạo mạng lưới điện trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cung cấp.)
Nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư và Phát triển góp phần nâng cấp, cải tạo mạng lưới điện trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cung cấp.)

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố cho biết, dự kiến đến cuối năm 2020, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ đạt khoảng 1.618 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,2%; tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 là 2,1%, trong đó nguồn vốn huy động chiếm tỷ lệ 33,3%; tổng vốn đầu tư trực tiếp chiếm tỷ lệ 6,8%, trên tổng vốn chủ sở hữu. “Mặc dù chỉ tiêu về tổng dư nợ cho vay bình quân giai đoạn 2016-2020 không đạt mục tiêu đề ra, chỉ ở mức 50,9% vốn hoạt động (chỉ tiêu là khoảng 60-70% trên vốn hoạt động), nhưng chỉ tiêu doanh thu, chênh lệch thu chi vẫn bảo đảm kế hoạch đề ra.

Quan trọng hơn là chất lượng tín dụng của quỹ ở mức tốt, thể hiện qua chỉ tiêu nợ xấu cao nhất chỉ là 2,6%, thấp hơn so với Nghị quyết Đại hội Chi bộ (nay là Đảng bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển) nhiệm kỳ 2015-220) đề ra không quá 5%. Tốc độ tăng doanh thu bình quân hằng năm 7,1%, chênh lệch thu chi bình quân hằng năm tăng 9,5%, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân tăng 2,1%. Như vậy tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn”, ông Tâm nói.

Tổng dư nợ cho vay đến thời điểm cuối năm 2020 khoảng 1.020 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63,3% trên tổng vốn hoạt động, nâng tỷ lệ sử dụng vốn của quỹ đến cuối năm 2020 đạt tỷ lệ 79% trên tổng vốn hoạt động. Hiện có 16 doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ để đầu tư 49 dự án với tổng giá trị cho vay là 1.651 tỷ đồng. Hầu hết các dự án cho vay đều bảo đảm nguồn vốn để trả nợ nên nợ xấu luôn ở mức thấp. Nhiều dự án có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố được quỹ cho vay bảo đảm tiến độ đầu tư như: dự án nâng cấp giai đoạn 2 cảng Tiên Sa, Nhà máy nước Cầu Đỏ, Nhà máy nước Hồ Hòa Trung, các dự án điện, các cơ sở giáo dục - đào tạo…

Một trong những điểm sáng trong hoạt động của quỹ trong thời gian qua đó là việc cho vay với điều kiện ưu đãi về lãi suất thấp, ổn định… đã thu hút nguồn vốn đầu tư từ thành phần kinh tế tư nhân khoảng 1.195 tỷ đồng, qua đó góp phần làm tăng nguồn lực đầu tư xã hội trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ Khởi nghiệp (DNES) với vốn góp từ quỹ đã góp phần thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; đến nay đã tuyển chọn và ươm tạo 50 dự án.

Bà Lê Thị Nam Phương, Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky-line, Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, Quỹ Đầu tư và Phát triển là “bà đỡ” mát tay đối với nhiều doanh nghiệp, trong đó có đơn vị do bà điều hành. Nguồn vốn vay từ quỹ đã hỗ trợ đơn vị kịp thời để tái đầu tư, mở rộng cơ sở vật chất, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là lĩnh vực giáo dục tư lập trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, quỹ đặt mục tiêu phấn đấu tổng vốn hoạt động đạt khoảng 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 1.300 tỷ đồng; tỷ lệ sử dụng vốn đạt khoảng 80-85% trên tổng vốn hoạt động. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ sử dụng vốn để cho vay chiếm khoảng 70-75% trên tổng vốn hoạt động; tỷ lệ nợ xấu dưới 5%. Bên cạnh đó, quỹ tiếp tục có đề xuất UBND thành phố bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ kết quả hoạt động của quỹ hằng năm và từ các nguồn khác.

Đồng thời, quỹ tìm phương thức huy động vốn phù hợp để tăng nguồn vốn hoạt động, quy mô đầu tư, tăng hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh công tác quảng bá hoạt động; đồng thời đề xuất thành phố xem xét giao quỹ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp nhằm huy động vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư...

HOÀNG LINH

;
;
.
.
.
.
.