Thành lập tổ công tác xử lý vướng mắc về đất nông nghiệp không sản xuất được

.

UBND thành phố vừa quyết định thành lập tổ công tác xử lý vướng mắc về đề án sử dụng đất nông nghiệp không sản xuất được giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, tổ do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hồng An làm tổ trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phạm Xuân Thu làm tổ phó và 17 thành viên. Tổ có nhiệm vụ đề xuất hướng giải quyết nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án sử dụng đất nông nghiệp không sản xuất được; rà soát, đề xuất xử lý đồng bộ gắn liền với rà soát các dự án treo, dự án chậm triển khai; nghiên cứu đề xuất thực hiện các mô hình đầu tư phù hợp; đề xuất kế hoạch thu hồi, sử dụng đất vào mục đích khác; đề xuất các quận, huyện rà soát tính pháp lý và quan điểm xử lý cụ thể đối với nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp...            

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.