Thu hút đầu tư trong tình hình mới

.

Dù bị tác động bởi Covid-19 nhưng hoạt động thu hút đầu tư của thành phố thời gian gần đây cho thấy sự phục hồi. Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.015 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án ngoài khu công nghiệp (KCN), tổng vốn đầu tư hơn 320 tỷ đồng và 8 dự án trong các KCN, Khu Công nghệ cao (CNC), tổng vốn đầu tư hơn 188 tỷ đồng; đồng thời cấp mới 16 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 147 triệu USD.

Lũy kế đến nay, thành phố có 712 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 149.700 tỷ đồng. Trong đó, có 343 dự án đầu tư trong nước ngoài KCN, Khu CNC với tổng vốn đầu tư 121.509 tỷ đồng và 368 dự án đầu tư trong nước trong các KCN, Khu CNC, tổng vốn đầu tư 26.696 tỷ đồng và 902 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 3,86 tỷ USD...

Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 2.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 11.262 tỷ đồng. Đây cũng là kết quả khá ấn tượng khi mà những tháng đầu năm nay, cả nước cũng như toàn cầu đang bị ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19.

Theo Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Hoàng, dù không tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư ra nước ngoài nhưng thành phố vẫn tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư qua nhiều kênh khác nhau. Trong đó, thành phố tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tuyến; ban hành các danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư; cập nhật tài liệu xúc tiến đầu tư từng năm cả về nội dung và hình thức, nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin đến với nhà đầu tư. Các ngành chức năng thành phố đã tích cực hướng dẫn, tư vấn cho nhà đầu tư, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; cung cấp thông tin liên quan đến dự án nhà đầu tư quan tâm, thông tin về môi trường xúc tiến đầu tư của thành phố; đồng thời, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Theo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố, việc tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư bằng hình thức trực tuyến được khuyến khích nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan Covid-19. Qua đó, nhiều nhà đầu tư chiến lược sẽ có cơ hội tìm hiểu môi trường kinh doanh, lợi thế khi đầu tư vào thành phố. Đây cũng là dịp để thành phố quảng bá và mời gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại thành phố...

Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn Nguyễn Cẩm Phương chia sẻ, Đà Nẵng luôn đi đầu trong việc minh bạch môi trường đầu tư cũng như cung cấp những thông tin chính sách về thuế, đất đai... để nhà đầu tư lựa chọn. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Đà Nẵng rất quan tâm mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại thành phố. Thành phố Đà Nẵng luôn cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư; sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án và hoạt động kinh doanh.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.