Sớm đưa khu công nghệ thông tin tập trung đi vào hoạt động hiệu quả

.

ĐNO - Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (gọi tắt là Ban Quản lý) cần nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan; tìm hiểu, học tập mô hình quản lý khu CNTT của các địa phương, các nước phát triển; tham mưu cho UBND thành phố về chiến lược dài hạn phát triển khu CNTT tập trung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh như vậy tại buổi Công bố Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 8-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp nhận quản lý khu CNTT tập trung do Ban Quản lý (đơn vị tiếp nhận quản lý) tổ chức chiều 12-7.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi tiếp nhận quản lý khu CNTT tập trung. Ảnh: THU HÀ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi tiếp nhận quản lý khu CNTT tập trung. Ảnh: THU HÀ

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị sau khi tiếp nhận quản lý khu CNTT tập trung, Ban Quản lý trong phạm vi thẩm quyền phối hợp với các sở, ban, ngành giải quyết các vấn đề vướng mắc để khu CNTT tập trung sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các tiện ích thu hút nhà đầu tư. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Các sở, ban, ngành phối hợp với Ban Quản lý tham mưu cho UBND thành phố trong việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với khu CNTT tập trung theo quy định pháp luật.

Các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu CNTT tập trung Đà Nẵng, Công ty CP Phát triển khu CNTT tập trung Đà Nẵng cần triển khai hoàn thiện cơ sở hạ tầng bảo đảm theo tiến độ cam kết, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP. 

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan cùng nhà đầu tư khu CNTT đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút các nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh mong muốn sau khi có cơ quan trực tiếp quản lý, khu CNTT tập trung sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, sớm hình thành nên khu vực tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Từ đó, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin, góp phần vào thực hiện được chiến lược và định hướng phát triển của thành phố theo Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Được biết, Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 8-6-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 3-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thu hút được 11 dự án, trong đó có 3 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 145,3 triệu USD; 8 dự án trong nước đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 118,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Quản lý đã thực hiện cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án, trong đó có 5 dự án điều chỉnh tăng vốn đăng ký đầu tư thêm.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.