Tổ chức triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng mở rộng

.

Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng mở rộng - Surf 2021 trên nền tảng thực tế ảo vrFairs tại địa chỉ: surf2021.vrfairs.vn diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12, do UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức.

Các hoạt động chính gồm: trưng bày 80 gian hàng triển lãm trực tuyến của các dự án khởi nghiệp và tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; huấn luyện, nâng cao năng lực cho 10 đội thi của Đà Nẵng vào vòng chung kết Techfest 2021 và các doanh nghiệp startup tiềm năng nhất trong Surf 2021; kết nối và hỗ trợ startup kiếm cơ hội kinh doanh, quảng bá sản phẩm dịch vụ, đầu tư và tuyển dụng. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hội thảo chuyên đề như thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng; xây dựng cơ chế chính sách và hoạt động hỗ trợ, kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng; chia sẻ thành công từ các dự án khởi nghiệp tiêu biểu.

Với chủ đề: Thích ứng - Chuyển đổi - Tăng tốc, thông qua nền tảng triển lãm thực tế ảo, ban tổ chức kỳ vọng sẽ giới thiệu các sản phẩm dịch vụ đến cộng đồng nhằm mở ra cơ hội quảng bá, tiếp cận và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố với các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng và miền Trung - Tây Nguyên.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.