Phê duyệt gần 800 tỷ đồng đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B, đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng

.

ĐNO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 796/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B, đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng với giá trị 788,7 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,55km với điểm đầu tại Km24+633, thuộc địa phận xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang; điểm cuối tại khoảng Km32+185, thuộc địa phận xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Đây là tuyến đường trục chính đô thị, cấp đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h với quy mô 6 làn xe, trong đó 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 788 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách của thành phố Đà Nẵng). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải là khoảng hơn 430 tỷ đồng (đầu tư 4 làn xe với bề rộng nền đường 20,5m); vốn ngân sách của thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là khoảng gần 358 tỷ đồng (đầu tư phần mở rộng lên 6 làn xe, bề rộng nền đường lên 34m).

Quốc lộ 14B từ Km0 (cảng Tiên Sa) đến Km73+365 (thị trấn Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam) có chiều dài hơn 73km. Tuyến đường này nối liền quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh. Đây cũng là tuyến ngắn nhất từ Đà Nẵng lên phía bắc Tây Nguyên và là tuyến đường ngắn nhất từ các tỉnh, thành phố Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ ra Đà Nẵng.

Đoạn quốc lộ14B qua địa bàn Đà Nẵng có chiều dài hơn 32km (từ cảng Tiên Sa, Km0) đến Km32+185 (thuộc địa phận xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang). Trong đó, đoạn từ cảng Tiên Sa đến nút giao Túy Loan đã nâng cấp, mở rộng quy mô 4 làn xe, tuy nhiên, đoạn 7,5km còn lại (từ Km24+633 - Km32+185) mới chỉ có quy mô mặt đường 2 làn xe, tạo thành nút thắt cổ chai, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Được biết, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) ngày 14-6 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua tờ trình bố trí đủ vốn ngân sách địa phương tham gia dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B, đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.