Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ

.

ĐNO - Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bao gồm: One Tech Stop Việt Nam, Hekate, Selly và Papagroup thông qua hình thức trực tuyến.

Theo thỏa thuận, các chương trình đào tạo của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, nhất là các ngành khoa học và kỹ thuật máy tính, khoa học dữ liệu… sẽ được các doanh nghiệp tham gia tư vấn, góp ý.

Thông qua hợp tác, sinh viên có thêm nhiều cơ hội được tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại 4 công ty có tiềm lực, uy tín trong lĩnh vực công nghệ, nắm vững hơn kiến thức, trau dồi kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước, quốc tế.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.