Báo Đà Nẵng thông báo về việc thay đổi địa chỉ làm việc

.

Kể từ ngày 30-3-2020, cơ quan Báo Đà Nẵng chuyển địa chỉ làm việc từ 6 Trần Phú về 33 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mọi thông tin liên lạc và hoạt động giao dịch với Báo Đà Nẵng xin liên hệ theo địa chỉ mới trên và số điện thoại: 0236.3840170 – 0236.3519065.
 

;
;
.
.
.
.
.