Thông tin thêm các bài viết về khai thác đất đồi, phá đồi núi ở Hòa Vang

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm

.

ĐNO - Liên quan đến các bài viết đăng trên Báo Đà Nẵng gồm “Khai thác đất đồi trái phép ở Hòa Bắc” số ra ngày 27-2 và “Phá đồi núi lấy mặt bằng” số ra ngày 25-2, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Công văn số 1387/UBND-ĐTĐT gửi UBND huyện Hòa Vang yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung phản ánh của Báo Đà Nẵng tại các bài báo nêu trên, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm và trả lời nội dung phản ánh của báo chí; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 15-3.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.