Mời tham gia cuộc thi

.

Ban Tổ chức, kính mời quý Đơn vị tham gia gia Cuộc thi "Thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc Quảng trường - Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan" với các nội dung như sau.

1. Thông tin chung:

- Cơ quan Quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan Tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

- Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung cuộc thi:

- Tên cuộc thi: "Thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc Quảng trường - Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan"

- Địa điểm: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Kế hoạch, nhiệm vụ và quy chế thi tuyển được đăng tải tại các website:

https://tuvanthituyen.vn/quangtruongtrungtamhanhchinhtpdn và https://tuvanxaydungdn.vn

3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

4. Đối tượng tham gia: Là các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế thi tuyển được duyệt và các quy định khác có liên quan.

5. Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 12-12-2023.

6. Cơ cấu giải thưởng.

Tổng giá trị giải thưởng là 950.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó, cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 Giải nhất: 450.000.000 đồng.

- 01 Giải nhì: 200.000.000 đồng.

- 01 Giải ba: 100.000.000 đồng.

- 01 Giải cộng đồng: 50.000.000 đồng.

- Hỗ trợ các phương án vào vòng thi tuyển (Top 05 phương án đạt điểm cao lấy từ trên xuống, trừ 03 phương án vào vòng 3): 150.000.000 đồng (30.000.000 đồng/mỗi phương án).

7. Thông tin liên hệ.

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng. Số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Email: tttvthituyen@gmail.com

- Điện thoại: 0932.456.002 (gặp Chị Thủy) - 0236.3796.321 (gặp Anh Tài).

;
;
.
.
.
.
.