Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng ngày 20-8

.
.
.
.