10 lời khuyên để bảo vệ trái tim cho bạn, gia đình bạn và cộng đồng

ĐNO - Lối sống và stress của đời sống hiện đại có thể có tác dụng xấu lên sức khỏe và đến tim của bạn. Trái tim duy trì sự sống, vậy bạn đã làm gì để bảo vệ sức khỏe cho trái tim của mình?

Đồ họa: THANH HUYỀN - PT

;
;
.
.
.
.