Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2020

ĐNO - Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng; làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu đồng; khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng. Đây là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 12-2020 được bạn đọc quan tâm.

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.