Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 8356/UBND-KTTC về việc thực hiện Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY của Bộ NN&PTNT về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung một số việc sau:

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.