Các mức phạt khi không chấp hành Chỉ thị số 05/CT-UBND

ĐNO - Sở Tư pháp vừa có văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống Covid-19. Theo đó, việc không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố sẽ chịu các mức phạt sau: 

 

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.