BHXH Việt Nam thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" trong 6 tháng đầu năm 2021

ĐNO - Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam vẫn hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.