Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động từ nay đến Tết Nguyên đán

ĐNO - Để hỗ trợ tốt hơn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét duyệt chủ trương chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động từ nay đến Tết Nguyên đán.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN-H.N

;
;
.
.
.
.