Giải pháp phục hồi kinh tế trên lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ nay đến cuối năm 2021

ĐNO - Tại hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa qua, Sở Khoa học và công nghệ đề ra phương hướng và giải pháp trên lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để góp phần phục hồi kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2021.

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.