Quy trình tiêm chủng an toàn

ĐNO - Bộ Y tế vừa có Văn bản số 9439/BYT-DP về việc bảo đảm an toàn tiêm chủng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó yêu cầu các đơn vị tuân thủ đầy đủ quy trình trước, trong và sau khi tiêm vắc-xin.

 Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.