Lộ trình chuyển đổi xe buýt chạy xăng sang xe buýt điện tại các đô thị

ĐNO - Xe buýt điện không chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển hiện đại hơn so với buýt chạy xăng dầu mà còn giúp giảm phát thải khí nhà kính bền vững, bảo vệ môi trường. Theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với giao thông đô thị, từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sẽ sử dụng điện, năng lượng xanh và đến năm 2050, 100% xe buýt, xe taxi sẽ sử dụng điện, năng lượng xanh.

Nội dung đoạn văn bản của bạn_3.gif
 

 Đồ họa: QUỐC CƯỜNG - P. TRÀ

;
;
.
.
.
.