11 quyền lợi dành riêng cho lao động nữ

ĐNO - Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nữ tham gia vào lực lượng lao động cao nhất thế giới. Theo thống kê, tỷ lệ lao động nữ tham gia vào thị trường lao động ở nước ta luôn ở mức từ 48 - 49%. Không thua kém nam giới, lao động nữ tham gia rất tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồ họa: QUANG THẢO - PT

;
;
.
.
.
.