Inforgraphic - Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu, thực hiện một số giải pháp sau để tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở.

Đồ họa: MAI ANH - P.T

;
;
.
.
.
.