Infographic: 55 quốc gia/vùng lãnh thổ miễn thị thực cho công dân Việt Nam

ĐNO - Theo báo cáo mới nhất của chỉ số hộ chiếu Henley Passport Index 2023, công dân Việt Nam có thể đến tới 55 điểm đến trên thế giới mà không cần visa (thị thực).

QUANG THẢO

;
;
.
.
.
.