Infographic: Trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

ĐNO- Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân. Có 5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.