Infographic - Bộ tiêu chí để được công nhận thôn thông minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025

ĐNO - Ngày 24-8-2023, UBND thành phố đã phê duyệt Quyết định số 1779/QĐ-UBND về ban hành Bộ Tiêu chí thôn thông minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025. Thôn được công nhận thôn thông minh giai đoạn 2023-2025 là thôn thuộc xã đạt chuẩn nông thôn mới và đáp ứng đầy đủ 11 "có".

 THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.