Infographic - Quốc khánh 2-9-2023 người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

ĐNO - Kỳ nghỉ lễ cuối cùng của năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, kéo dài từ 1-9 (thứ Sáu) đến hết 4-9 (thứ Hai).

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.