Infographic - Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, năm học 2023-2024 tựu trường sớm nhất từ ngày 29-8-2023. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 24-8-2023.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.