Infographic - Đa dạng hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9

ĐNO - Theo kế hoạch của UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023) sẽ có 4 hoạt động chính và hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao do các đơn vị Nhà nước và tư nhân được cấp phép tổ chức.

Đồ họa: THANH HUYỀN -  BT

;
;
.
.
.
.