Infographic: Đà Nẵng - Thu giá khai thác sử dụng và trông giữ xe tại cảng Sông Hàn từ 15-8

ĐNO - Ngày 14-8, Sở Giao thông vận tải thông báo việc thu giá khai thác sử dụng và trông giữ xe tại cảng Sông Hàn bắt đầu từ ngày 15-8-2023, thời gian thu trong ngày từ 7 giờ đến 23 giờ 30, đơn vị thu là Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng.

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.