Infographic - Những điều người dân cần lưu ý khi đăng ký, mua bán xe từ 15-8-2023

ĐNO - Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an, từ 15-8-2023, người dân khi đăng ký, mua bán xe cần lưu ý những điều sau:

Đồ họa: QUANG THẢO-BT

;
;
.
.
.
.