Infographic - Du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ

ĐNO - Cục Thống kê Đà Nẵng vừa công bố tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023. Qua đó, tình hình phát triển thương mại dịch vụ của thành phố có nhiều tín hiệu khởi sắc.

Đồ họa: QC - B.T

;
;
.
.
.
.