Infographic - Danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

ĐNO - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14-8-2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2023.

 THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.