Infographic - Dự kiến 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng

ĐNO - Phát biểu tham luận tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 chiều ngày 16-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, UBND thành phố dự kiến 3 kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.