Infographic - Phấn đấu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.