Công ty tư vấn của FPT được xếp hạng uy tín toàn cầu

.

FPT Digital, công ty thành viên của Công ty CP Tập đoàn FPT, chuyên tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp, là đơn vị Việt Nam đầu tiên được đánh giá mức cao nhất - 5 sao của hạng mục “Tư vấn kiến trúc doanh nghiệp hướng đến kết quả kinh doanh” (Business-Outcome-Driven Enterprise Architecture Consulting) trên hệ thống Gartner Peer Insight từ tháng 10-2022.

FPT Digital cung cấp các dịch vụ tư vấn kiến trúc doanh nghiệp, giúp khách hàng định hình và xác định kiến trúc tổng thể phù hợp cho doanh nghiệp.

Đơn vị này tư vấn xây dựng chiến lược và lộ trình triển khai phù hợp cho quá trình thực thi và phát triển các sáng kiến trong kiến trúc doanh nghiệp tổng thể.

FPT Digital còn triển khai dịch vụ đánh giá mức độ trưởng thành số DxRank nhằm mang lại bức tranh về mức độ trưởng thành số của mỗi doanh nghiệp.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.