Tăng cường phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố

.

Ngày 11-11, phát biểu tại hội thảo khoa học tham vấn đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng” do Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức,  Giám đốc Sở KH&CN thành phố Lê Đức Viên cho hay, trong thời đại công nghệ số, thông tin đóng vai trò là một nguồn lực quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, thông tin KH&CN được đánh giá là nguồn lực đầu vào phục vụ đắc lực cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại diện trung tâm trình bày tham luận về một số kinh nghiệm, mô hình phát triển nguồn tin KH&CN; các yếu tố tác động chương trình phát triển nguồn tin KH&CN đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các chuyên gia đề xuất Sở KH&CN tăng cường xây dựng, phát triển nguồn tin trong và ngoài nước để phục vụ nghiên cứu và đào tạo; tăng cường công tác truyền thông, chia sẻ thông tin, tạo nguồn lực phát triển KH&CN trên địa bàn thành phố.

LÊ VƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.