Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Quảng Nam

.

ĐNO - Sáng 10-11, tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Quảng Nam”, nhằm tạo cơ hội kết nối, chia sẻ kiến thức, trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Nam.

Một startup Đà Nẵng đang tư vấn, giới thiệu sản phẩm tại hội thảo
Một startup Đà Nẵng đang tư vấn, giới thiệu sản phẩm tại hội thảo "Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Quảng Nam" sáng 10-11 tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, Đà Nẵng được Trung ương xác định là một trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, giữ vai trò trung tâm của khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Tính đến nay, thành phố đã ban hành hơn 20 chính sách hỗ trợ, hình thành mạng lưới 5 vườn ươm, 4 quỹ đầu tư, 2 không gian sáng tạo, 10 không gian làm việc chung, 10 câu lạc bộ khởi nghiệp, 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho 46 lượt doanh nghiệp đổi mới công nghệ với kinh phí 5,1 tỷ đồng.

Nhiều startup thu hút được vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Đà Nẵng đã 2 lần nhận danh hiệu “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo” năm 2020 và 2022 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam xét tặng.

Việc kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng - Quảng Nam góp phần tận dụng được lợi thế, tài nguyên của hai địa phương, mở rộng các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thêm nhiều ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới; tạo cơ hội chia sẻ nguồn tài nguyên về tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng…

Từ đó, tạo ra cộng đồng khởi nghiệp rộng lớn, startup thuận lợi trong việc tìm kiếm, thu hút vốn đầu tư từ mạng lưới nhà đầu tư được trải rộng.

Hội thảo tập trung chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của các startup; các giải pháp, đề xuất, kiến nghị về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng; giao lưu kết nối, chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
.