Tiếp tục cách ly y tế người nhập cảnh vào Đà Nẵng

.

ĐNO - Thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống Covid-19, UBND thành phố vừa ban hành công văn gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục thực hiện công tác cách ly y tế phòng, chống Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cách ly tập trung 14 ngày đối với người Việt Nam và người nước ngoài ((kể cả chuyên gia, nhà quản lý, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao) nhập cảnh vào Việt Nam để phòng, chống Covid-19. Đối với người Việt Nam, thì áp dụng cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý.

Đối với người nước ngoài, cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung do UBND thành phố ban hành quyết định thiết lập. Ngoài ra, UBND thành phố cũng áp dụng cách ly y tế đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh tại cơ sở lưu trú hoặc trụ sở làm việc, trụ sở cơ quan đại diện quốc tế đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, thành viên đại diện cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.