Infographic - Đấu giá lô đất lớn đường Phạm Văn Đồng có giá khởi điểm 137 triệu đồng/m2

ĐNO - Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) đang phối hợp Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá đối với khu đất có diện tích lớn ven trục đường Phạm Văn Đồng.

Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.