Học sinh lớp 9 và 12 của bốn tỉnh bắt đầu đi học trở lại

.

Ngày 27-4, học sinh hai khối lớp 9 và lớp 12 của các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Thừa Thiên-Huế, Thái Nguyên đã đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ học do dịch Covid-19.

Học sinh Cao Bằng được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Học sinh Cao Bằng được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Học sinh Cao Bằng rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Học sinh Cao Bằng rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Học sinh Cao Bằng đo nhiệt độ thân nhiệt trước khi vào lớp học. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Học sinh Cao Bằng đo nhiệt độ thân nhiệt trước khi vào lớp học. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
 Trong lớp học, học sinh Cao Bằng được yêu cầu ngồi giãn cách theo quy định. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Trong lớp học, học sinh Cao Bằng được yêu cầu ngồi giãn cách theo quy định. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Trong lớp học, học sinh Cao Bằng được yêu cầu ngồi giãn cách theo quy định. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Trong lớp học, học sinh Cao Bằng được yêu cầu ngồi giãn cách theo quy định. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
 Học sinh trường THCS Phát Thiết, thành phố Tuyên Quang được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Học sinh trường THCS Phát Thiết, thành phố Tuyên Quang được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
 Trường THPT Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, phun thuốc khử trùng lớp học trước khi học sinh vào lớp. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Trường THPT Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, phun thuốc khử trùng lớp học trước khi học sinh vào lớp. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Học sinh trường THCS Ỷ La, thành phố Tuyên Quang được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Học sinh trường THCS Ỷ La, thành phố Tuyên Quang được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Học sinh trường THCS Phát Thiết, thành phố Tuyên Quang được tuyên truyền về cách phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Học sinh trường THCS Phát Thiết, thành phố Tuyên Quang được tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Học sinh trở lại trường sau thời gian dài chống dịch. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Học sinh trở lại trường sau thời gian dài chống dịch. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Học sinh trở lại trường sau thời gian dài chống dịch. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Học sinh trở lại trường sau thời gian dài chống dịch. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Học sinh khối 9 Trường THCS Trung Vương, thành phố Thái Nguyên thực hiện ngồi học giãn cách theo quy định. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Học sinh khối 9 Trường THCS Trung Vương, thành phố Thái Nguyên thực hiện ngồi học giãn cách theo quy định. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Học sinh khối 12 Trường THPT Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đo thân nhiệt trước khi vào trường. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Học sinh khối 12 Trường THPT Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đo thân nhiệt trước khi vào trường. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Học sinh khối 12 Trường THPT Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, rửa tay theo quy định. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Học sinh khối 12 Trường THPT Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, rửa tay theo quy định. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Học sinh khối 9 Trường THCS Trung Vương, thành phố Thái Nguyên thực hiện rửa tay theo quy định. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Học sinh khối 9 Trường THCS Trung Vương, thành phố Thái Nguyên thực hiện rửa tay theo quy định. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

 Theo Vietnamplus.vn

;
;
.
.
.
.
.