Thủ tướng: Không để người dân nào đói cơm, lạt muối vì Covid-19

.

Thủ tướng nhấn mạnh bằng các biện pháp, nguồn lực khác nhau, phải hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội gặp khó khăn do Covid-19, không để người dân nào đói cơm, lạt muối.

Chiều 5-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, thảo luận về gói hỗ trợ an sinh xã hội hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trước dịch Covid-19, Chính phủ và cả hệ thống chính trị đã tập trung công sức, thời gian, trí tuệ để chống dịch và bước đầu mang lại hiệu quả. Đồng thời với công bố dịch trên toàn quốc, nhiều biện pháp cần thiết đã được áp dụng trên cả nước.

Cùng với ưu tiên chống dịch, Thường trực Chính phủ và Chính phủ đã thảo luận nhiều lần về gói an sinh xã hội để sớm hỗ trợ những người khó khăn trong xã hội. Tiếp ngay sau gói này, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Sau khi các bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội nêu ý kiến, Thủ tướng nhấn mạnh Nhà nước bằng các biện pháp, nguồn lực khác nhau, cần thiết phải hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội gặp khó khăn do Covid-19, không để người dân nào đói cơm, lạt muối. Chính sách này khi triển khai cũng góp phần dưỡng sức, tái sản xuất sức lao động để là động lực tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành hoàn thiện báo cáo trình Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày mai (6-4).

Về đối tượng dự kiến được hưởng chính sách, Thủ tướng kết luận, cơ bản các thành viên Chính phủ thống nhất 7 nhóm đối tượng, trong đó 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách, một nhóm đối tượng được doanh nghiệp vay lãi suất ưu đãi 0% để hỗ trợ. Mức hỗ trợ cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong dự thảo Nghị quyết.

Thủ tướng lưu ý các đối tượng rất cần quan tâm, cần được hỗ trợ, trước hết là hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người có công, thu nhập giảm sâu do dịch Covid-19.

Về nguồn hỗ trợ, Thủ tướng đề cập đến các nguồn tiết kiệm chi như chi thường xuyên, giảm hội nghị, hội thảo, giảm đi công tác nước ngoài, giảm các lễ hội; các nguồn tăng thu năm 2019, dự phòng năm 2020 và các nguồn hợp pháp khác, trong đó có tính toán đến sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp sau khi xin ý kiến các cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc, các thành viên Chính phủ cũng đã thống nhất về mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương với từng trường hợp cụ thể. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động chi.

Thủ tướng nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong triển khai Nghị quyết.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành chuẩn bị kỹ các phương án thực hiện chính sách để khi chính sách được ban hành đi vào cuộc sống ngay, theo đó, phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch, thuận lợi.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát, chống tình trạng lợi dụng chính sách và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm.

Theo Vietnamplus.vn

 

;
;
.
.
.
.
.