Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị

.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (gọi tắt là Nghị quyết số 43-NQ/TW), Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cần có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng cả trước mắt và lâu dài.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời thành lập Tổ công tác giúp việc và xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo động lực cho thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững. TRONG ẢNH: Đô thị Đà Nẵng ngày càng được mở rộng. 						 	   Ảnh: NGUYÊN ĐOÀN
Việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo động lực cho thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững. TRONG ẢNH: Đô thị Đà Nẵng ngày càng được mở rộng. Ảnh: NGUYÊN ĐOÀN

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, ngay từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW và thực hiện Chỉ thị số số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung triển khai công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết khẩn trương, quyết liệt, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo ông Hồng, Ban Thường vụ Thành ủy xác định tầm quan trọng của Nghị quyết là văn kiện có ý nghĩa lịch sử, tổng định hướng, tạo nền tảng và động lực phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đưa ra một số chương trình; trong đó tập trung phát triển 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và phát huy tối đa các động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường, Thành phố thông minh; tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, hướng đến xây dựng “Thành phố đáng sống”; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội...

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ngày 18-6-2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Kế hoạch số 95-KH/BTGTU tuyên truyền chuyên sâu Nghị quyết 43-NQ/TW với 11 nội dung trọng tâm, 11 hoạt động và 25 khẩu hiệu. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết đến cơ sở kịp thời, nghiêm túc, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Trong năm 2019, việc triển khai học tập Nghị quyết 43-NQ/TW đã lan tỏa từ thành phố đến các sở, ban, ngành và các quận/huyện, phường/xã, chi bộ, tổ dân phố cùng nhiều hình thức phong phú, nội dung chất lượng với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham dự đạt khá cao.

Mặt khác, Tổ công tác (trực tiếp là Ban Tuyên giáo Thành ủy) đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài thành phố, Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phóng sự tài liệu tuyên truyền Nghị quyết; Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về  Nghị quyết, tạo sự chuyển biến và hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền kể từ khi thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù - tạo động lực phát triển

Là một trong những đơn vị được Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy phân công chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tham mưu các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển thành phố theo tinh thần của Nghị quyết số 43-NQ/TW, ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố cho biết, sau khi Nghị quyết số 43-NQ/TW được ban hành, chính quyền thành phố cùng các sở, ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; dự thảo Nghị định của Chính phủ về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; Đề án về xây dựng cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

“Sở KH&ĐT đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan làm việc với Bộ KH&ĐT về xây dựng, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV-2019 đối với nội dung về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cụ thể cho thành phố. Mặt khác, Sở Nội vụ đã chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV-2019 đối với Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị”, ông Sơn thông tin thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Ban Cán sự Đảng, UBND thành phố đã tham mưu kịp thời Thành ủy ban hành Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10-5-2019 để triển khai Nghị quyết; đồng thời ban hành kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa thực hiện triển khai Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Tổ công tác đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 10 chương trình và 2 kế hoạch để thực hiện triển khai 12 chuyên đề cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tham mưu 10 chương trình, Ban Tổ chức, Ban Nội chính Thành ủy mỗi ban tham mưu 1 kế hoạch.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Các thành viên của Tổ công tác chủ động liên hệ, trao đổi với các ngành, các cơ quan Trung ương để xây dựng hoàn chỉnh Đề án cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố và Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị. Đây là 2 đề án quan trọng nhất để hình thành nên dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tổ công tác xác định trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền chuyên sâu Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu, cụ thể hóa, thể chế hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng (khi được thông qua); tiếp tục đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực triển khai các dự án, công trình động lực, trọng điểm.

Mới đây, tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác tham mưu thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước đầu của Tổ công tác trong việc tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, nhất là Tổ công tác đã chủ động xây dựng 10 chương trình, 2 kế hoạch để tổ chức triển khai nhằm bảo đảm về mặt tiến độ và thời gian thực hiện Nghị quyết. Mặt khác, Tổ công tác cũng chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan Trung ương để tham mưu cho Quốc hội và Chính phủ sớm xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW.

Để triển khai nghị quyết đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các thành viên trong Tổ công tác cần tiếp tục bám sát, nghiên cứu 10 chương trình, 2 kế hoạch mà Tổ công tác đã tham mưu cho Thành ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Theo đó, Sở KH&ĐT cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về cách thức huy động nguồn lực để thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW đạt hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý các thành viên trong Tổ công tác cần đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác triển khai đại hội Đảng các cấp đến từng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân thành phố.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.