Miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch do ảnh hưởng bởi Covid-19

.

ĐNO - Ngày 26-5, Tổng Giám đốc Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, UBND thành phố đã có văn bản thống nhất miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trong thời gian diễn ra Covid -19 cho các đối tượng sử dụng nước sạch do Dawaco và Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi cung cấp.

Cụ thể, miễn toàn bộ 100% tiền sử dụng nước sạch (đã bao gồm tiền dịch vụ thoát nước) đối với các cơ sở được dùng làm nơi cách ly tập trung của thành phố được UBND thành phố quy định; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố được UBND phê duyệt tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 24-3-2020 theo thực tế sản lượng nước sử dụng, nhưng tối đa không quá 10 m3/tháng. Thời gian áp dụng miễn, giảm là 3 tháng liên tục từ tháng 4 đến tháng 6-2020.​

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.