UBND phường, xã triển khai cấp giấy đi đường QRCode cho người dân

.

ĐNO - Ngày 4-9, Văn phòng UBND thành phố ban hành Công văn số 2670/VP-KGVX gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn về việc giao nhiệm vụ cấp giấy đi đường QRCode.

Theo đó, giao UBND phường, xã phê duyệt, cấp giấy đi đường QRCode cho những người đến để xử lý công việc liên quan đến thủ tục hành chính, tài chính (1 lần/1 tuần, tối đa 3 người/đơn vị) và nhân viên trực an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phải dừng hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó, cấp giấy đi đường cho những người làm việc tại các cửa hàng kinh doanh gas đóng trên địa bàn.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ quy định tại Công văn số 5689/UBND-KGVX ngày 3-9 của UBND thành phố về việc hưởng dẫn triển khai thực hiện cấp giấy đi đường QRCode, đăng ký trực tuyến với UBND phường, xã để được xem xét, cấp giấy đi đường QRCode.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.