Bớt "đổ quanh" và "kính chuyển"

.

Phát biểu kết luận hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước của thành phố giai đoạn 2011-2020 tổ chức vào ngày 11-12 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các sở, ngành, địa phương nỗ lực hơn trong công tác này, đặc biệt là trong các thủ tục liên thông có nhiều cơ quan cùng phối hợp giải quyết; hạn chế tình trạng “đổ quanh”, “kính chuyển” gây phiền hà cho tổ chức, công dân.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC, thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật đáng khích lệ. 19/19 mục tiêu của chương trình đã hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Kết quả này là nhờ nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành, đôn đốc kiểm tra thường xuyên của lãnh đạo các cấp từ thành phố đến cơ sở. Thành công của công tác CCHC thành phố trong những năm qua, trước hết và phần lớn phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đã nghiên cứu, áp dụng những mô hình mới, giải pháp đột phá với mong muốn cải thiện, hoàn thiện tổ chức và cơ chế hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung ứng dịch vụ công trực tuyến nhưng đánh giá vai trò của đội ngũ CBCCVC vẫn có tính quyết định hàng đầu. Chủ tịch UBND thành phố băn khoăn rằng thủ tục hành chính của thành phố đã công khai, minh bạch rõ ràng rồi nhưng khi thực hiện vẫn lúng túng. Một hạn chế khác được Chủ tịch UBND thành phố chỉ ra là trách nhiệm phối hợp giải quyết thủ tục hành chính các cơ quan hành chính chưa tốt, còn tình trạng “đổ quanh” và “kính chuyển” trách nhiệm qua đường công văn chứ chưa xông xáo, nhiệt tình ngồi lại cùng xử lý.

Đây là thực trạng tâm lý cán bộ, công chức nảy sinh từ sau những sai phạm trước đây  trong công tác quản lý Nhà nước khiến một số cán bộ phải vào vòng lao lý. Từ đó nảy sinh tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu. Nội dung này được đề cập trong các hội nghị của Thành ủy, UBND thành phố và trong nghị trường HĐND thành phố thời gian qua. Đây rõ ràng là vấn đề năng lực, tinh thần trách nhiệm của CBCCVC. Nếu không xử lý dứt điểm, sẽ là trở lực làm mất cơ hội, làm chậm sự phát triển của thành phố. 

Đi nhanh, làm đúng và hạn chế sai phạm đang là một yêu cầu bức thiết đối với sự phát triển của thành phố và sự kỳ vọng của người dân về một Đà Nẵng sẽ có động lực phát triển mới, tạo bước đà bứt phá phát triển ngay từ năm 2021. Mặt khác, pháp luật về quản lý Nhà nước ngày càng hoàn thiện, tiến tới theo kịp hơi thở cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Do đó, làm đúng quy định pháp luật, làm nhanh, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đang là nhu cầu của toàn xã hội.

Chính vì vậy, một trong những nội dung rất quan trọng của công tác CCHC được Chủ tịch UBND thành phố định hướng là: Chuẩn hóa quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy định; đổi mới công tác đánh giá, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm CBCCVC sai phạm, không có “vùng cấm”.

Lãnh đạo thành phố đặt ra yêu cầu cao về tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, mạnh dạn tham mưu đối với CBCCVC thành phố nhưng có quan điểm không buộc các cơ quan tham mưu, cán bộ tham mưu bất chấp các quy định pháp luật để tham mưu sai cho lãnh đạo vì mục đích cá nhân ai hoặc của nhóm lợi ích nào đó. Lãnh đạo thành phố thống nhất quan điểm không chấp nhận việc không trở thành có hoặc có trở thành không. Khi giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư đã đủ điều kiện 8 hay 9, thành phố có thể giúp họ đủ 10 để hoàn thành thủ tục đầu tư. Tất cả đều vì mục tiêu chung là phát triển thành phố, phục vụ tốt doanh nghiệp và người dân.

Do đó, cùng với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy khi thực hiện chính quyền đô thị, thành phố sẽ thực hiện giao quyền, phân cấp mạnh đi đôi với đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp, ngành nhất là người đứng đầu, đồng thời giải quyết triệt để tình trạng thấy khó là “đổ quanh”, “kính chuyển” trách nhiệm hoặc chuyển ngược lên trên “xin ý kiến chỉ đạo”.

Bên cạnh sự quyết liệt của chính quyền, công tác CCHC của thành phố tiếp tục cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự giám sát, góp ý kịp thời của người dân và doanh nghiệp để nền hành chính của Đà Nẵng ngày càng hiện đại, năng động, chuyên nghiệp.

CHU VĂN

;
;
.
.
.
.
.