Đề xuất UBND thành phố là cơ quan chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án di dời ga đường sắt

.

Ngày 12-5, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Theo đó, Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND thành phố trong quá trình triển khai bảo đảm quy định pháp luật về đất đai và xây dựng. Trong giai đoạn tiếp theo tùy thuộc vào nguồn vốn và thẩm quyền quản lý, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định chủ đầu tư và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết thực hiện hợp đồng dự án phù hợp.

Được biết, theo đề xuất UBND thành phố, Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị được chia làm 2 tiểu dự án và một số hợp phần nhỏ, có tổng mức đầu tư cả dự án (tạm tính) 12.636 tỷ đồng (đã bao gồm dự phòng 20%), trong đó tiểu dự án 1 là 10.236 tỷ đồng, tiểu dự án 2 là 2.400 tỷ đồng (sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố). UBND thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép địa phương thực hiện dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT với quỹ đất hiện có và của thành phố.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.